Fuglevik

Fuglevikbryggen

Logg deg inn og få utvidet tilgang!
Fuglevikbrygge.png

Om Fuglevikbryggen

Fuglevikbryggen er en småbåthavn med 52 båtplasser. Bryggeforeningen ble stiftet 21. juni 1964. Bryggen ble oppført parallelt med at hyttefeltet i Fugleviklia ble etablert av grunneieren i området. Eiere av båtplasser er i all hovedsak hytteiere og fastboende. Enkelte plasser er leid ut til andre.

Medlemmene står i fellesskap økonomisk ansvarlig for å holde anlegget i god stand. Slitasjen er betydelig pga. røffe vær- og vindforhold i området, spesielt på vinteren.

Hele området forvaltes med varsomhet på grunn av naturreservatet som ligger rett nord for bryggen. I reservatet finnes det en rekke fuglearter.

Kontakt i Fuglevikbryggen

empty-img

Styreleder

Lars Narverud, Prof. Dahls gate 29A, 0353 Oslo
Email: lars.narverud@alexelaslovaag.no
  
© 2023 by Kåre Finnesand. All rights reserved.